Tìm theo ngày
Tìm theo tháng

Thông tin chi tiết tên miền: dangkyadsl.com.vn:

Ngày cấp: 31/10/2011

Người mua: Ông Trần Nam Anh Thương

Email: domxxx@imsvietnam.vn

Số điện thoại: 092783669x

Địa chỉ liên lạc: 45/6 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, TP HCM

THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG

Mr. Thanh Ngà

DĐ: 0938 666 111

Ms. Xuân Diệu

DĐ: 0909 759 468

HỖ TRỢ KINH DOANH

Ms. Diệu

DĐ: 01687 102 103

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr. Long

DĐ: 0169 7745 307