Tìm theo ngày
Tìm theo tháng

Thông tin chi tiết tên miền: goldenpoint.com.vn:

Ngày cấp: 31/10/2011

Người mua: Công ty TNHH TIN HỌC VÀ ĐẦU TƯ VŨ THẢO

Email: xxx@itcenter.com.vn

Số điện thoại: 0511-360003x

Địa chỉ liên lạc: 382 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Đà Nẵng

THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG

Mr. Thanh Ngà

DĐ: 0938 666 111

Ms. Xuân Diệu

DĐ: 0909 759 468

HỖ TRỢ KINH DOANH

Ms. Diệu

DĐ: 01687 102 103

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr. Long

DĐ: 0169 7745 307