Tìm theo ngày
Tìm theo tháng

Thông tin chi tiết tên miền: haiduongpharma.com.vn:

Ngày cấp: 31/10/2011

Người mua: Ông Nguyễn Chí Quyết

Email: phuongchi.phaxxx@gmail.com

Số điện thoại: 091242188x

Địa chỉ liên lạc: Hưng Thịnh, Bình Giang, Hải Dương

THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG

Mr. Thanh Ngà

DĐ: 0938 666 111

Ms. Xuân Diệu

DĐ: 0909 759 468

HỖ TRỢ KINH DOANH

Ms. Diệu

DĐ: 01687 102 103

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr. Long

DĐ: 0169 7745 307