Tìm theo ngày
Tìm theo tháng

Thông tin chi tiết tên miền: iece.com.vn:

Ngày cấp: 31/10/2011

Người mua: Bà Nguyễn Thị Tố Quyên

Email: toquyen16112xxx@gmail.com

Số điện thoại: 090443673x

Địa chỉ liên lạc: Phố Lương, Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG

Mr. Thanh Ngà

DĐ: 0938 666 111

Ms. Xuân Diệu

DĐ: 0909 759 468

HỖ TRỢ KINH DOANH

Ms. Diệu

DĐ: 01687 102 103

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr. Long

DĐ: 0169 7745 307