Tìm theo ngày
Tìm theo tháng

Thông tin chi tiết tên miền: hkklogistics.com:

Ngày cấp: 05/11/2011

Người mua: Cty TNHH MTV TM Hoang Kim Khang

Email: kimchul0xxx@gmail.com

Số điện thoại: 0166350600x

Địa chỉ liên lạc: R4-87 Hung Phuoc 2, P.Tan Phong, Q7 Ho Chi Minh,Viet Nam

THAN PHIỀN CHẤT LƯỢNG

Mr. Thanh Ngà

DĐ: 0938 666 111

Ms. Xuân Diệu

DĐ: 0909 759 468

HỖ TRỢ KINH DOANH

Ms. Diệu

DĐ: 01687 102 103

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mr. Long

DĐ: 0169 7745 307